Nastavení cílů

Nastavení sportovních, ale také životních cílů na základě otevřených otázek a upřímné komunikaci. Z našich osobních hovorů se vytvoří seznam krátkodobých a dlouhodobých cílů, které budeme společně určovat a pracovat na jejich dosažení.