Nastavení cílů

Pomocí mentálního koučinku nalezneme a nastavíme sportovní, ale také životní cíle na základě otevřených otázek a upřímné komunikaci. Z našich osobních hovorů se vytvoří seznam krátkodobých a dlouhodobých cílů, které budeme společně určovat a pracovat na jejich dosažení. Nastavené cíle budeme společně analyzovat a vyhodnocovat a popřípadě určovat další možné mety, které si společně určíme pomocí našich koučinků.