Nastavení úspěšné mysli

Tlak, pochybnost, strach, kritika, negativní postoj. Nastávají období, kdy se může jeden z termínů u nás projevit. Proto je potřebné pracovat s nastavením pozitivní a úspěšné mysli.