Vývoj charakteru

Vývojem a prací s vlastním charakterem člověka můžeme napomoct ke kvalitnějšímu osobnímu a profesnímu životu, který nám napomáhá k lepším výsledkům a přiblížením se svým cílům a snům.